Baza 86 Aeriană Borcea‎ – Open Day – UPDATE

DATE CHANGE!!!! FROM THE FACEBOOK PAGE OF THE EVENT

IMPORTANT ANNOUNCEMENT!

Due to unfavorable weather conditions, the Open Air Day of the 86 Air Borcea Air Base is postponed until 7 July 2018.

ANUNȚ IMPORTANT!

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile Ziua Porților Deschise a Bazei 86 Aeriană Borcea se amână pentru data de 7 iulie 2018.

Baza 86 Aeriana of the Romanian Air Force will host an Open Day on the 30rd of June.

Details of the Open Door Day to be held at Air 86 Base, “Lieutenant Aviator Gheorghe Mociorniţă” Saturday, 30 June 2018, starting at 09.00.

Public access is made from 3A National Road on 308A County Road.

The entry is free.

To the attention of those who request accreditation to take pictures in the specially arranged space:

• Basic access is on County Road 308A at 09.00, which means that you must be present at 08.50 to formalities;
• it is imperative that you have identity papers on you;
• Anyone requesting accreditation will access the link https://1drv.ms/w/s!AlnDzvJIhj59jxAC1toe7DOmSdmn with the credential request format.
• accreditation requests and identity cards are submitted scanned, by June 25, at relpub.um01912@roaf.ro;
• All those who sent the accreditation requests early on
obtained;
• After the rally, please send us at relpub.um01912@roaf.ro a set of photos taken.

Detalii privitoare la Ziua Porților Deschise care va avea loc la Baza 86 Aeriană ,,Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă” sâmbătă, 30 iunie 2018, începând cu ora 09.00.

Accesul publicului se face de pe drumul naţional 3A pe drumul judeţean 308A.

Intrarea este liberă.

În atenția celor care solicită acreditare pentru a fotografia în spațiul special amenajat:

• accesul în Bază se face pe drumul judeţean 308A la ora 09.00, ceea ce presupune că trebuie să fiți prezenți la 08.50 pentru efectuarea formalităților;
• este obligatoriu să aveți actele de identitate asupra dumneavoastră;
• toți care solicită acreditare vor accesa link-ul https://1drv.ms/w/s!AlnDzvJIhj59jxAC1toe7DOmSdmn cu formatul de cerere de acreditare;
• cererile de acreditare și cărțile de identitate se trimit scanate, până la data de 25 iunie, pe adresa relpub.um01912@roaf.ro;
• toți care la începutul anului au trimis cererile de acreditare le-au
obținut;
• după miting vă rugăm să ne trimiteți pe adresa relpub.um01912@roaf.ro un set din fotografiile realizate.

X